kurs gwo hydrauliczny

GWO Basic Technical Training moduł hydrauliczny

Basic Technical Training

Global Wind Organisation (GWO) jest stowarzyszeniem właścicieli i producentów turbin wiatrowych, którego celem jest wspieranie środowiska pracy wolnego od urazów w przemyśle wiatrowym.

Celem GWO jest opracowanie wspólnych szkoleń branżowych i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest istotnym i niezbędnym sposobem na zmniejszenie ryzyka dla personelu pracującego w branży wiatrowej na budowie oraz na zmniejszenie ryzyka środowiskowego w całej Europie i na świecie.

Norma ta została opracowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rozpoznawalne Podstawowe Szkolenie Techniczne w branży i została przygotowana we współpracy pomiędzy członkami GWO w oparciu o ocenę ryzyka oraz statystykę faktycznych incydentów i wypadków związanych z instalacją, serwisowaniem i konserwacją generatorów turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych.

Norma ta opisuje wymagania dotyczące podstawowych szkoleń technicznych rekomendowanych przez członków GWO. Norma obejmuje 4 moduły:
– Hydraulika
– Mechaniczne
– Elektryczny
– Instalacja

Członkowie Global Wind Organisation (GWO) uznają wyszkolone osoby za zdolne do bezpiecznego wykonywania podstawowych zadań hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych i instalacyjnych pod nadzorem doświadczonego technika.

Członkowie GWO zgadzają się, że wszyscy pracujący w przemysle wiatrowym powinni ukończyć podstawowe szkolenia techniczne związane z ich zadaniami.

Wszystkie prace powinny być wykonywane w zespołach złożonych z co najmniej 2 kompetentnych osób.

Wyjątki od powyższego mogą być dokonywane w oparciu o wewnętrzne zasady obowiązujące w przedsiębiorstwie.
Szkolenie jest weryfikowane poprzez bazę danych GWO WINDA.

Dodatkowe szkolenie może być wymagane z powodów specyficznych dla przedsiębiorstwa lub kraju.

Standard został zatwierdzony przez Komitet Sterujący GWO.

Basic Technical Training

Hydraulical

Standardowy moduł hydrauliczny GWO BTT, zagadnienia na kursie:

Podstawy hydrauliki.

Ryzyko i zagrożenia związane z pracą hydrauliczną.

Funkcje różnych typów pomp i zademonstrować, jak sprawdzić ciśnienie rozruchu/zatrzymania pompy.

Funkcje różnych typów napędów.

Funkcje różnych typów zaworów.

Funkcję akumulatorów i pokazać, jak je sprawdzić i naładować.

Funkcje różnych typów czujników.

Komponenty, które przenoszą olej.

Sposób postępowania z olejami.

Znaleźć różne komponenty na schemacie hydraulicznym.

Jak dokładnie mierzyć ciśnienie hydrauliczne.

 

Kurs można zrobić w za pośrednictwem naszej firmy w najlepszej cenie w Polsce.